Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ), Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ) / ΕΙΕ
Πληροφορίες
Η συλλογή καλύπτει τις εξής θεματικές περιοχές: Ιστορία Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Νέου Ελληνισμού, Λατινικής Δύσης, Σερβικών Λαών, Ευρώπης, Βαλκανικών Χωρών, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Ελληνισμού της Διασποράς, Αρχιτεκτονική, Επιγραφική, Νομισματική, Τέχνη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή, Εκκλησιαστική Ιστορία, Ελληνική Φιλολογία, Συγκριτική Φιλολογία, Κοινωνική Ιστορία, Οικονομική Ιστορία, Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία, Πολιτισμική Ιστορία.
Κατάλογος
Ονομασία: Κύριος Κατάλογος
Περιεχόμενο: Ο κατάλογος περιλαμβάνει βιβλία, φυλλάδια – ανάτυπα και 1.100 τίτλους περιοδικών.
Μέγεθος: 42.000 εγγραφές
Ενημέρωση: Συνεχής
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Ιστότοπος: http://www.eie.gr/library/ibe-ine.htm
Ωράριο και πρόσβαση: Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για το κοινό Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 π.μ. - 01.00 μ.μ. Εξυπηρετεί τους Ερευνητές και Συνεργάτες των προγραμμάτων των Ινστιτούτων καθώς επίσης και των αντίστοιχων Ιδρυμάτων και Οργανισμών του εσωτερικού και εξωτερικού. Εξυπηρετεί το ευρύτερο κοινό σε ειδικές περιπτώσεις.
Στοιχεία επικοινωνίας: Ελένη Μολφέση
Ρεγγίνα Τσιφή
Ευφροσύνη Χρυσανθοπούλου
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, T.K. 116 35, Αθήνα
Tηλ.: 210/ 7273591-592
E-mail: emolfesi@eie.gr, rtsifi@eie.gr, echrysa@eie.gr