Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Ειδικές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα
Βοήθεια 
  η Αργώ  English   Italiano 
Επιλογή Βάσεων Δεδομένων  
Επιλέξτε τις Βάσεις δεδομένων στις οποίες θέλετε να αναζητήσετε πληροφορίες
 
 Βάσεις Δεδομένων
   
1. Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών
2. Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών
3. Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών
4. Κ.Ε.Ρ.Α
5. ΙΒΕ-ΙΝΕ/ΕΙΕ
6. Ολλανδικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Αθηνών
7. ΕΜΝΕ.ΜΝΗΜΩΝ
 
8. Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ - Κατάλογος Α
9. Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ - Κατάλογος Β
10. Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών
11. Βιβλιοθήκη Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
12. Alpha Τράπεζα
13. Βιβλιοθήκη Καίτη Λασκαρίδη
14. Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος