Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Βοήθεια 
  η Αργώ  English 
Επιλογή Βάσεων Δεδομένων  
Επιλέξτε τις Βάσεις δεδομένων στις οποίες θέλετε να αναζητήσετε πληροφορίες
 
 Βάσεις Δεδομένων
   
1. Συλλογικός Κατάλογος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
2. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
5. Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
6. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
7. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
8. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
9. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
10. Πανεπιστήμιο Κρήτης
11. Πανεπιστήμιο Κύπρου
12. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 
13. Πανεπιστήμιο Πατρών
14. Πανεπιστήμιο Πειραιώς
15. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
16. Πολυτεχνείο Κρήτης
17. ΤΕΙ Ηπείρου
18. ΤΕΙ Καλαμάτας
19. ΤΕΙ Κρήτης
20. ΤΕΙ Μεσολογγίου
21. ΤΕΙ Πάτρας
22. ΤΕΙ Πειραιά
23. ΤΕΙ Σερρών
24. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο