ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Πληροφορίες
Η Κοργιαλένειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, επιχορηγούμενη και εποπτευόμενη από το Υπουργείο Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ξεκίνησε την αυτοματοποίηση του καταλόγου της το 1992 με το πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 2.00 και από το 2008 χρησιμοποιεί το ΑΒΕΚΤ 5.6. Στη βάση της έχει καταγραφεί το 1/3 του συνολικού όγκου του υλικού της και είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο από το 2009. Η θεματολογία της βάσης καλύπτει όλους τους τομείς της γνώσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο επτανησιακό υλικό αποτελούμενο από ικανοποιητικό αριθμό αντιτύπων, φυλλαδίων, μονόφυλλων, εφημερίδων και περιοδικών. Επιπλέον άλλες συλλογές που διαθέτει είναι: χειρόγραφα κυρίως ευρωπαϊκής και εκκλησιαστικής μουσικής, παλαίτυπα και αρχέτυπα.
Κατάλογος
Ονομασία: Κύριος Κατάλογος
Περιεχόμενο: Κατάλογος βιβλίων, ανατύπων, άρθρω κ.ά.
Μέγεθος: Περισσότερες από 29.000 εγγραφές
Συγκρότηση: Η βιβλιογραφική περιγραφή ακολουθεί τα πρότυπα ISBD και AACR2. Η θεματική περιγραφή κυρίως βασίζεται α) τις Θεματικές Επικεφαλίδες από την έκδοση τις Εθνικής Βιβλιοθήκης: «κατάλογος Ελληνικών Θεματικών Επικεφαλίδων» και β) σε θεματικούς όρους του Συλλογικού Καταλόγου των Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Τις ειδικά για το επτανησιακό τμήμα χρησιμοποιούνται θέματα που βοηθούν τον αναγνώστη ν’ «ανασύρει» τις εγγραφές που τον ενδιαφέρουν ευκολότερα. Οι ταξινομικοί αριθμοί είναι σύμφωνοι με το σύστημα DDC, ενώ σε ορισμένες εγγραφές χρησιμοποιούνται ταξιθετικά σύμβολα. Η διάταξη των εγγραφών είναι σε μορφή ISO 2709/UNIMARC.
Ενημέρωση: Συνεχής
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Ιστότοπος: www.corgialenios.gr
Τοπική πρόσβαση:

IP: 194.63.239.235

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Κοργιαλένειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αργοστολίου,
Ηλία Ζερβού 12, 28100 Αργοστόλι
Τηλ.: 2671028221 & 2671022583
Fax: 2671022583

E-mail: vivilarg@sch.gr