Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου
Πληροφορίες
Ο Κύριος Κατάλογος της Βιβλιοθήκης καλύπτει εκτενώς Λογοτεχνικά και Επιστημονικά βιβλία όλων των θεματικών ενοτήτων της Ελληνικής και Παγκόσμιας θεματολογίας, παιδικά βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες, κυρίως τοπικού ενδιαφέροντος. Πλούσια συλλογή βιβλίων ντόπιων συγγραφέων καθώς επίσης και την σπουδαία Συλλογή βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων του Ναυπάκτιου λογοτέχνη και ιστοριοδίφη Γιάννη Βλαχογιάννη. Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο από τον Νοέμβριο του 2007.
Κατάλογος
Ονομασία: Κύριος Κατάλογος
Περιεχόμενο: Κατάλογος βιβλίων, περιοδικών, οπτικοακουστικού υλικού κ.ά.
Μέγεθος: Περίπου 28000 εγγραφές
Συγκρότηση: Η βιβλιογραφική περιγραφή των εγγραφών βασίζεται στα ISBD και στους AACR2, σε διάφορα επίπεδα και προσαρμογές. Η θεματική περιγραφή έχει βασιστεί σε Θεματικές επικεφαλίδες αντλούμενες από το Συλλογικό κατάλογο των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και τον Κατάλογο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Επίσης, χρησιμοποιούνται ταξινομικά σύμβολα σύμφωνα με το σύστημα DDC αλλά και τοπικώς ορισμένα ταξιθετικά σύμβολα. Η διάταξη των εγγραφών είναι σε μορφή ISO 2709 / UNIMARC
Ενημέρωση: Συνεχής
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Ιστότοπος: http://vivl-nafpakt.ait.sch.gr
Τοπική πρόσβαση: http://srv-vivl-nafpakt.ait.sch.gr
Στοιχεία επικοινωνίας: Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου Α. Κοζώνη 7, Τ.Κ. 303 00, Ναύπακτος Τηλ: 26340 27388 FAX: 26340 27478 E-mail: mail@vivl-nafpakt.ait.sch.gr