Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών
Πληροφορίες

Ο κατάλογος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στοχεύει να είναι ο συλλογικός, δηλαδή ο ενοποιημένος κατάλογος με τα στοιχεία των καταλόγων των συλλογών όλων των δημοσίων βιβλιοθηκών (πλην της Εθνικής Βιβλιοθήκης).
Ο κατάλογος περιλαμβάνει δεδομένα τίτλων των ελληνικών Δημοσίων Βιβλιοθηκών, καθώς και δεδομένα αντιτύπων ανά βιβλιοθήκη/συλλογή.
Η θεματολογία των συλλογών των βιβλιοθηκών της βάσης «ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» καλύπτει όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης.

Κατάλογος
Ονομασία: Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών
Περιεχόμενο: Περιλαμβάνει εγγραφές βιβλίων, ανατύπων, οπτικοακουστικού υλικού κ.ά.
Μέγεθος:

Πάνω από 24.000 εγγραφές, εκ των οποίων οι 2.625 είναι εγγραφές μονογραφικών σειρών.

Συγκρότηση:

Η βιβλιογραφική περιγραφή των εγγραφών βασίζεται στα ISBD και στους AACR2, σε διάφορα επίπεδα και προσαρμογές.
Η θεματική περιγραφή έχει βασιστεί σε Θεματικές επικεφαλίδες αντλούμενες από τοπικώς δημιουργούμενα αρχεία / καταλόγους. Επίσης, χρησιμοποιούνται ταξινομικά σύμβολα σύμφωνα με το σύστημα DDC αλλά και τοπικά ορισμένα ταξινομικά σύμβολα.
Η διάταξη των εγγραφών είναι σε μορφή ISO 2709 / UNIMARC.

Ενημέρωση:

Συνεχής

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Ιστότοπος: http://vivl-livad.voi.sch.gr/syllogikoskatalogos/
Τοπική πρόσβαση: http://srv-vivl-livad.voi.sch.gr/opac2/zConnectELL.html
Παραγωγός:

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας

Πληρότητα:

Σήμερα, η βάση περιλαμβάνει τμήμα των εγγραφών των Δημοσίων Βιβλιοθηκών Λιβαδειάς, Ιωαννίνων, Ναυπάκτου, Σερρών, Ρόδου, Αταλάντης και Κέρκυρας.

Διάθεση Υλικού :

Η διάθεση του υλικού γίνεται από τις παρακάτω Δημόσιες Βιβλιοθήκες της χώρας, σύμφωνα με τον κωδικό της συλλογής κάθε βιβλιοθήκης, έτσι όπως αναφέρεται στα αντίτυπα των εγγραφών σε πλήρη εμφάνιση.

100, 1KM, 1mm - ΔΚΒ Λεβαδείας

200, 2AN, 2DT, 2FM - Ζωσιμαία ΔΚΒ Ιωαννίνων

300 - Παπαχαραλάμπειος ΔΚΒ Ναυπάκτου

400 - ΔΚΒ Σερρών

500 - Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης

600 - ΔΚΒ Ρόδου

700 - ΔΚΒ Κέρκυρας