Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας
Πληροφορίες

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας» ξεκίνησε την καταλογογράφησή της το 1999 με το πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 4.00. Σήμερα συνεχίζεται η καταλογογράφηση στο ΑΒΕΚΤ 5.6. Η βάση περιέχει το 80% του συνολικού υλικού της βιβλιοθήκης.

Η θεματολογία της βάσης καλύπτει όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης.
Κατάλογος
Ονομασία: Κύριος κατάλογος κεντρικής και κινητής βιβλιοθήκης.
Περιεχόμενο: Κατάλογος βιβλίων, περιοδικών και ανατύπων.
Μέγεθος:

Περισσότερες από 33.000 εγγραφές που αντιστοιχούν σε περίπου 50.000 αντίτυπα.

Συγκρότηση:

Η βιβλιογραφική περιγραφή των εγγραφών βασίζεται στα ISBD και στους AACR2, σε διάφορα επίπεδα και προσαρμογές.
Η θεματική περιγραφή βασίζεται σε Θεματικές Επικεφαλίδες του Αρχείου Καθιερωμένων Επικεφαλίδων (CD-ROM) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και στον Κατάλογο Καθιερωμένων Τύπων Συλλογικού Καταλόγου Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με τη Δεκαδική Ταξινόμηση του Dewey (DDC).

Η διάταξη των εγγραφών είναι σε μορφή ISO 2709 / UNIMARC.
Ενημέρωση:

Συνεχής

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Ιστότοπος: http://infolibraries.gr/larisa
Τοπική πρόσβαση: http://62.103.28.179/
Στοιχεία επικοινωνίας:

ΔΚΒ Λάρισας
Παπακυριαζή 47, Λάρισα
Τηλ.: 2410533370 & 2410531973
Fax: 2410549390
E-mail: dkblkk@otenet.gr