Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολίχνης
Πληροφορίες
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολίχνης διαθέτει στην συλλογή της υλικό που καλύπτει όλες τις βασικές θεματικές κατηγορίες της Δεκαδικής Ταξινόμησης του Dewey.
Το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής (περίπου 7.000 εγγραφές) έχει καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 4.00.
Κατάλογος
Ονομασία: Κύριος Κατάλογος
Περιεχόμενο: Βιβλιογραφικές εγγραφές για μονογραφίες, ανάτυπα, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.
Μέγεθος: Πάνω από 9.000 βιβλιογραφικές εγγραφές
Συγκρότηση: Για την περιγραφική καταλογογράφηση ακολουθούνται οι Αγγλο-αμερικανικοί Κανόνες (AACR 2nd ed.).
Για την θεματική ευρετηρίαση ακολουθούνται ο Κατάλογος Θεματικών Επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ο Κατάλογος Θεματικών Επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου σε μετάφραση ή ελεύθερη απόδοση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
Για την ταξινόμηση του υλικού χρησιμοποιείται η εικοστή έκδοση της Δεκαδικής Ταξινόμησης του Dewey.
Η διάταξη των εγγραφών είναι σε μορφή ISO 2709 / UNIMARC.
Ενημέρωση: Συνεχής
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Ιστότοπος: http://www.polichni.gr/library
Τοπική πρόσβαση: http://213.16.183.81/
Ωράριο και πρόσβαση: Ωράριο λειτουργίας: 8:45-15:45
Στοιχεία επικοινωνίας: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολίχνης
Ίμβρου 2, Τ.Κ. 56533, Πολίχνη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 640244
Fax: 2310 587668
E-mail: library@polichni.gr