Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας – Γυμνασιάρχης Χρ. Κοντός.
Πληροφορίες
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας – Γυμνασιάρχης Χρ. Κοντός, ιδρύθηκε το 1966. Ξεκίνησε την αυτοματοποίησή της το έτος 1996 με τη χρησιμοποίηση του προγράμματος ΑΒΕΚΤ του Ε.Κ.Τ. Από το έτος 2008 χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 5.6. Η βάση περιλαμβάνει το 80% περίπου των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο από το έτος 2006. Η Βιβλιοθήκη είναι γενική και η συλλογή της περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες γνώσεων, με ιδιαίτερο βάρος στη Λογοτεχνία (Ελληνική & Ξένη), Παιδική Λογοτεχνία, Ιστορία, Κοινωνικές επιστήμες, Ψυχολογία & Φιλοσοφία, Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία, Τέχνες, Εγκυκλοπαίδειες κ.α. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης μια σημαντική συλλογή από βιβλία που αναφέρονται στην Πρέβεζα και γενικότερα στην Ήπειρο.Έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον εκδοτικό τομέα, Από το έτος 1978 εκδίδει το περιοδικό Πρεβεζάνικα Χρονικά με ιστορικές κυρίως αναφορές για την περιοχή. Έχει εκδώσει επίσης πάνω από 10 τίτλους βιβλίων με θέματα και πρόσωπα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Πρέβεζα.συ Δεκέμβριο του 2000.
Κατάλογος
Ονομασία:

Κύριος Κατάλογος

Δανειστικός κατάλογος

Περιεχόμενο: Περιέχει μονογραφίες, μονογραφικές σειρές, αποδελτιωμένα άρθρα περιοδικών τοπικού κυρίως χαρακτήρα (Ηπειρωτικά Χρονικά, Ηπειρωτική Εστία, Πρεβεζάνικα Χρονικά., Ηπειρωτικά Γράμματα).
Μέγεθος:

Κύριος κατάλογος 28.200 εγγραφές
Δανειστικός Κατάλογος (αυτοματοποιημένος) 18.000 εγγραφές

Συγκρότηση: Η διάταξη εγγραφών είναι σε μορφή UNIMARC. Για την περιγραφική καταλογογράφηση ακολουθούνται οι Αγγλο-αμερικανικοί κανόνες (AACR2).
Ενημέρωση: Συνεχής
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Ιστότοπος: Ετοιμάζεται
Τοπική πρόσβαση: http://83.235.178.160/
Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση:Εθνικής Αντίστασης 10 – 481 00 - Πρέβεζα
Τηλ.: 2682029889
Fax:  2682029889

E-mail: dbprevezas@yahoo.gr