Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Βάσεις Δεδομένων ΕΚΤ
Βοήθεια 
  η Αργώ  English 
Επιλογή Βάσεων Δεδομένων  
Επιλέξτε τις Βάσεις δεδομένων στις οποίες θέλετε να αναζητήσετε πληροφορίες
Ο μέγιστος αριθμός των Βάσεων δεδομένων στις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες ταυτόχρονα είναι 3
 
 Βάσεις Δεδομένων
   
1. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2. Ιατρική Βιβλιογραφία Ιπποκράτης
3. ΓΛΑΥΚΑ
4. grARGOS
5. intARGOS
6. Σχολικές Βιβλιοθήκες
7. Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη - Κύριος Κατάλογος
8. Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη - Φύση και νεοελληνικός πολιτισμός
9. ΙΡΙΣ - Παιδιατρική Βιβλιογραφία
10. Νεοελληνική Προσωπογραφία
11. ΕΛΙΑ: Ελληνικά Ημερολόγια 19ου - 20ου αιώνα
12. ΕΘΙΑΓΕ: Ελληνική Δασοπονία & Φυσικό Περιβάλλον
 
13. ΔΗΜΗΤΡΑ: Φυτική & Ζωική παρ/γή, Κτην/φία, Αλιεία, Τρόφιμα
14. ΕΛΙΑΜΕΠ - Μονάδα Πληροφόρησης Διεθνών Σχέσεων
15. ΑΘΗΝΑ - Ακαδημία Αθηνών
16. ΠΕΧΩΤΕΕ - Περιβάλλον, Χωροταξία, Νέες Τεχν/γίες, Ενέργεια
17. EAA - Ελληνικές Αστρονομικές Δημοσιεύσεις
18. ΝΑΤΟ - Επιστήμες & Τεχνολογία
19. Δοιάκι – Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 1833-1847
20. HELLECON - Επιστημονικές Δημοσιεύσεις για την Ελληνική Οικονομία
21. Εγκεκριμένο Υλικό των Συλλογών των Σχολικών Βιβλιοθηκών στο Πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ (ΦΕΚ 774/τ.Β’/28-6-2006)
22. Βιβλιογραφία της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού,1973 - 1982
23. BiblioNet